KONKURS PLASTYCZNY ,,RÓŻNI A JEDNAK TACY SAMI"

ZAPROSZENIE

Przedszkole Integracyjne „BAMBINI”
zaprasza przedszkolaków
do wzięcia udziału w zewnątrzprzedszkolnym konkursie plastycznym „Różni a jednak tacy sami”, którego celem jest kształtowanie prawidłowych postaw u dzieci wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„RÓŻNI A JEDNAK TACY SAMI”

ORGANIZATOR: Przedszkole Integracyjne „BAMBINI” w Biłgoraju

I. CELE KONKURSU:
Kształtowanie prawidłowych postaw u dzieci wobec osób/ dzieci niepełnosprawnych intelektualnie/ ruchowo;
Przeciwdziałanie izolacji społecznej i nietolerancji wobec szeroko rozumianej niepełnosprawności;
Stwarzanie okazji służących akceptacji każdego dziecka oraz nawiązywania dobrych stosunków międzyludzkich;
Popularyzacja konkursu, jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci;
Wzmacnianie wiary we własne możliwości i promowanie talentów plastycznych dzieci;
Wyzwalanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną;
II. WARUNKI UCZESNICTWA:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w czterech grupach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-latki oraz 6-latki;
Prosimy o prace indywidualne lub zbiorowe;
Z jednego przedszkola mogą być maksymalnie 4 prace (w tym dwie indywidualne oraz dwie zbiorowe);
Zgłoszone na konkurs prace muszą być zaopatrzone w metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela wychowawcy, numer telefonu kontaktowego;
Wraz z pracą konkursową prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu);
Ocenie podlegać będzie: estetyczne wykonanie pracy, zrozumienie tematu konkursu, ciekawy dobór techniki plastycznej, samodzielność wykonania;
Prace nie spełniające warunków regulaminu – dostarczone po terminie, bez metryczki nie będą dopuszczone do konkursu;
III. WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC
Format prac dowolny;
Technika dowolna;
Samodzielność wykonania;
Zgodność z tematem;
Prace opisane metryczką umieszczoną na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu.
IV. NAGRODY
Prace oceniane będą przez jury powołanie przez Organizatora;
Zostaną przyznane I, II, III nagroda oraz wyróżnienia;
Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach ( dzieci 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie oraz 6-letnie);
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu zostaną nagrodzone upominkami;
Laureaci dostaną dyplomy oraz upominki rzeczowe.
V. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
Prace przyjmowane będą do 18.10.2019 roku;
Prace konkursowe należy dostarczać na adres:
Przedszkole Integracyjne BAMBINI
ul. Włosiankarska 13
23-400 Biłgoraj

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball