Edukacja

Metody i formy pracy stosowane w naszej placówce są nowoczesne, zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody aktywizujące, techniki socjoterapeutyczne, metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego, twórcze metody aktywności ruchowej, elementy stymulacji polisensorycznej, metody artterapeutyczne, behawioralne. Metody i formy pracy są indywidualizowane i dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Muzykoterapia

Jej celem jest zdobycie zaufania dziecka poprzez proste muzyczne improwizacje. Terapeuta próbuje nawiązać kontakt z dzieckiem, zachęcić je do naśladowania jego ruchów. Ćwiczenia ruchowe z muzycznym podkładem stymulują świadomość własnego ciała, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
Metoda Knillów z elementami stymulacji polisensorycznej
Metoda ta polega na stymulacji zmysłów, których działanie np. u dzieci autystycznych jest mocno zaburzone. Ćwiczenia przy muzyce pomagają dzieciom odwrażliwić lub uwrażliwić (w zależności od rodzaju zaburzenia) dany kanał zmysłowy dzięki dostarczaniu bodźców o silnym lub słabym natężeniu. Następnie próbuje się natężenie stopniowo zmieniać. Zajęcia wyciszają i relaksują, ułatwiają nawiązanie z dzieckiem kontaktu oraz wytworzenie w nim potrzeby kontaktu i komunikowania się z innymi.
 
Metoda Tomatisa®
 
Podstawowym celem jest wspieranie  funkcji słuchowej przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, wspomożenie zdolności językowych, komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych. Metoda Tomatisa okazała się bardzo skuteczna w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksja. Zastosowanie tej metody przynosi również zadowalające efekty w przypadku dzieci autystycznych, i z problemami koordynacji sensomotorycznej. Korzyści  przy zastosowaniu metody Tomatisa dotyczą też „zysków psychologicznych” – wzrostu pewności siebie, poziomu energii, motywacji, jasności umysłu i lepszego samopoczucia.

Terapia Biofeedback
 
Terapia jest wysokospecjalistyczną metodą służącą do regulowania czynności bioelektrycznych mózgu w sposób pożądany za pomocą sprzężenia zwrotnego. Znajduje zastosowanie w wspieraniu leczenia zaburzeń psychomatycznych i neurologicznych, a także w doskonaleniu sprawności umysłowych.
Dzięki treningom Biofeedback poprawia się pamięć, koncentracja, szybkość myślenia, mowa, wzrasta kreatywność, myślenie twórcze, zdolność do rozwiązywania problemów intelektualnych, zmniejszeniu ulegają fizjologiczne objawy nadpobudliwości psychoruchowej, podnosi się samoocena, odporność na stres, zdolność do opanowania gniewu i kontroli emocji. Dzieci osiągają lepsze wyniki w szkole, są spokojniejsze, pewniejsze siebie, zaczynają wierzyć w swoje możliwości, co pozytywnie wpływa na zmianę ich stosunku do obowiązków szkolnych. Pod wpływem treningów dzieci dotąd zamkniętych i małomównych staje się bardziej otwartymi, chętnymi do kontaktów towarzyskich i do aktywności społecznej.
 

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną. Można ją stosować zarówno w pracy z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, z osobami o różnych zaburzeniach rozwojowych, a także z osobami o prawidłowym rozwoju. W. Sherborne rozumie swoją metodę jako podejście pedagogiczne, umożliwiające doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Ruch Rozwijający może pomóc dzieciom w dwóch głównych sferach rozwojowych:
- w rozwoju fizycznym
- w rozwoju osobowości.
Dzieci mają satysfakcję z własnych, nawet małych dokonań, korzystają z doświadczeń ruchowych, zaczynają się uśmiechać. Widać na ich buziach radość i zadowolenie. Rodzicom i rodzeństwu pozwala pomóc zrozumieć potrzeby dziecka z problemami, a jednocześnie przełamać bariery komunikowania się. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są po prostu potrzebne dla lepszego i pełniejszego rozwoju dzieci.

Zajęcia z logopedą

Logopeda w naszej placówce obserwuje rozwój mowy każdego dziecka. Podczas obserwacji logopedycznej kładzie nacisk na analizę funkcji poznawczych, mających ogromny wpływ na językowy rozwój małego człowieka. Należą do nich:
sprawność motoryczna i manualna, motoryka narządów artykulacyjnych (brak umiejętności gryzienia może uniemożliwić prawidłowy rozwój mowy)
sprawność spostrzegania wzrokowego (brak skupiania wzroku dziecka na twarzy drugiego człowieka, jak i również na otaczających je przedmiotach, może powodować trudności w rozumieniu otaczającej rzeczywistości)
sprawność spostrzegania słuchowego
Właściwe kształtowanie się sfer poznawczych wpływa na harmonijny rozwój narzędzia poznawania świata, jakim jest język. Logopeda prowadzi zajęcia grupowe stymulujące funkcje poznawcze i rozwój mowy dzieci. Dodatkowo specjalista obejmuje indywidualną terapię logopedyczną dzieci ze specjalnymi potrzebami psychoedukacyjnym.

Zajęcia ceramiczne

Rozwijanie umiejętności artystycznych jest jednym z najbardziej fascynujących i skutecznych sposobów przygotowania dzieci do życia we współczesnym świecie. Aktywność artystyczna rozwija postawy ciekawości wobec świata, kreatywności, rozwija wyobraźnię i samoocenę. Zajęcia ceramiczne (zabawa z gliną) pozwalają na swobodny rozwój dziecięcej kreatywności, aktywują i rozwijają zdolności manualne, zawsze dając efekt w postaci niezmodyfikowanych prac małych artystów.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Zajęcia rytmiczno- muzyczne prowadzone są przez specjalistę - rytmika. Kształtowanie zdolności muzyczno - rytmicznych jest ogromnie ważne już w najwcześniejszym wieku, dzieci komunikują się bowiem nie tylko werbalnie, ale przede wszystkim ciałem, dźwiękiem. Zajęcia muzyczno - taneczne uwrażliwiają dzieci muzycznie, pomagają w ćwiczeniu koordynacji ruchowej, pozwalają na lepsze poznawanie swojego ciała i kontroli nad nim. Aktywność ta kształtuje dwa wymiary wielorakiej inteligencji (według Howarda Gardnera) - kinestetycznej i muzycznej.

Zajęcia plastyczne

Aktywność plastyczna przejawiająca w różnych formach i technikach to nie tylko dobra zabawa dla maluszka, ale przede wszystkim rozwój psychomotoryczny oparty na koordynacji mózg - rączka, ale także rozwój zdolności artystycznych dziecka. Wytwory plastyczne stanowią dla dzieci jeden z najlepszych języków, którymi mogą komunikować się ze światem i opisywać go. Poprzez różnorodne prace plastyczne takie jak: rysunek, malowanie farbami za pomocą pędzli, palców rąk, stóp, wyklejanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie z ciastoliny, plasteliny dzieci mają możliwość przekazania swoich myśli i pomysłów dotyczących otaczającego świata. Prace wykonane przez dzieci wieszane są na wystawie oraz przekazywane są systematycznie rodzicom do archiwum rodzinnego.

Czas swobodnej zabawy

Czas swobodnej, kreatywnej zabawy dziecięcej to jedna z najważniejszych aktywności maluchów w naszej placówce. Przekonani jesteśmy o niezbędności i ważności takiego rodzaju zajęć, które pozwolą dzieciom na twórczą aktywność, pobudzą zmysły, a także pozwolą nauczycielom na rozpoznanie kierunku rozwojowego dzieci. Zabawki i sprzęty, które dobrane zostały ze szczególną troską, powalają dzieciom na zabawę zgodną z ich potrzebami i pragnieniami, ale przede wszystkim kształtują ich rozwój psychomotoryczny. Przestrzeń urządzona jest tak, aby dzieci z łatwością, bez pomocy dorosłych sięgać mogły po zabawkę, która właśnie przykuwa ich uwagę. Po zabawie dzieci uczestniczą w porządkowaniu zabawek. Zabawa swobodna to czas, gdy nauczyciel jest obserwatorem, w razie potrzeby pomocnikiem dziecka - to twórczy maluch pokazuje zabawą jakie są jego osiągnięcia rozwojowe, ma szansę na wypróbowanie siebie oraz środowiska go otaczającego.

Czas swobodnej zabawy ma na celu:
Stworzenie dzieciom możliwości na wyrażenie siebie przez zabawę, rozładowanie lęków i negatywnych emocji;
Stymulację rozwoju psychomotorycznego;
Dzięki zabawie różnorodnymi zabawkami i przedmiotami dzieci mają okazję poznawania kształtów, kolorów, struktur i rozwijania zmysłów dotyku i wzroku;
Dzieci w czasie zabawy uspołeczniają się, mają szansę na współpracę z innymi dziećmi, obserwację ich zabawy, uczą się dzielenia z innymi, szanowania własnych praw i praw innych jednostek;
Swobodna zabawa stymuluje rozwój poznawczy dziecka - poprzez ćwiczenie koordynacji ruchowej, uwagi, pamięć;
Swobodna zabawa pozwala na szeroki rozwój kreatywności i twórczego myślenia.
 

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball