Edukacja

Metody i formy pracy stosowane w naszej placówce są nowoczesne, zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody aktywizujące, techniki socjoterapeutyczne, metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego, twórcze metody aktywności ruchowej, elementy stymulacji polisensorycznej, metody artterapeutyczne, behawioralne. Metody i formy pracy są indywidualizowane i dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Muzykoterapia

Jej celem jest zdobycie zaufania dziecka poprzez proste muzyczne improwizacje. Terapeuta próbuje nawiązać kontakt z dzieckiem, zachęcić je do naśladowania jego ruchów. Ćwiczenia ruchowe z muzycznym podkładem stymulują świadomość własnego ciała, usprawniają koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
Metoda Knillów z elementami stymulacji polisensorycznej
Metoda ta polega na stymulacji zmysłów, których działanie np. u dzieci autystycznych jest mocno zaburzone. Ćwiczenia przy muzyce pomagają dzieciom odwrażliwić lub uwrażliwić (w zależności od rodzaju zaburzenia) dany kanał zmysłowy dzięki dostarczaniu bodźców o silnym lub słabym natężeniu. Następnie próbuje się natężenie stopniowo zmieniać. Zajęcia wyciszają i relaksują, ułatwiają nawiązanie z dzieckiem kontaktu oraz wytworzenie w nim potrzeby kontaktu i komunikowania się z innymi.

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną. Można ją stosować zarówno w pracy z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi, z osobami o różnych zaburzeniach rozwojowych, a także z osobami o prawidłowym rozwoju. W. Sherborne rozumie swoją metodę jako podejście pedagogiczne, umożliwiające doświadczenie ruchu i kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Ruch Rozwijający może pomóc dzieciom w dwóch głównych sferach rozwojowych:
w rozwoju fizycznym
w rozwoju osobowości.
Dzieci mają satysfakcję z własnych, nawet małych dokonań, korzystają z doświadczeń ruchowych, zaczynają się uśmiechać. Widać na ich buziach radość i zadowolenie. Rodzicom i rodzeństwu pozwala pomóc zrozumieć potrzeby dziecka z problemami, a jednocześnie przełamać bariery komunikowania się. Ćwiczenia Ruchu Rozwijającego są po prostu potrzebne dla lepszego i pełniejszego rozwoju dzieci.

Zajęcia z logopedą

Logopeda w naszej placówce obserwuje rozwój mowy każdego dziecka. Podczas obserwacji logopedycznej kładzie nacisk na analizę funkcji poznawczych, mających ogromny wpływ na językowy rozwój małego człowieka. Należą do nich:
sprawność motoryczna i manualna, motoryka narządów artykulacyjnych (brak umiejętności gryzienia może uniemożliwić prawidłowy rozwój mowy)
sprawność spostrzegania wzrokowego (brak skupiania wzroku dziecka na twarzy drugiego człowieka, jak i również na otaczających je przedmiotach, może powodować trudności w rozumieniu otaczającej rzeczywistości)
sprawność spostrzegania słuchowego
Właściwe kształtowanie się sfer poznawczych wpływa na harmonijny rozwój narzędzia poznawania świata, jakim jest język. Logopeda prowadzi zajęcia grupowe stymulujące funkcje poznawcze i rozwój mowy dzieci. Dodatkowo specjalista obejmuje indywidualną terapię logopedyczną dzieci ze specjalnymi potrzebami psychoedukacyjnym.

Zajęcia ceramiczne

Rozwijanie umiejętności artystycznych jest jednym z najbardziej fascynujących i skutecznych sposobów przygotowania dzieci do życia we współczesnym świecie. Aktywność artystyczna rozwija postawy ciekawości wobec świata, kreatywności, rozwija wyobraźnię i samoocenę. Zajęcia ceramiczne (zabawa z gliną) pozwalają na swobodny rozwój dziecięcej kreatywności, aktywują i rozwijają zdolności manualne, zawsze dając efekt w postaci niezmodyfikowanych prac małych artystów.

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Zajęcia rytmiczno- muzyczne prowadzone są przez specjalistę - rytmika. Kształtowanie zdolności muzyczno - rytmicznych jest ogromnie ważne już w najwcześniejszym wieku, dzieci komunikują się bowiem nie tylko werbalnie, ale przede wszystkim ciałem, dźwiękiem. Zajęcia muzyczno - taneczne uwrażliwiają dzieci muzycznie, pomagają w ćwiczeniu koordynacji ruchowej, pozwalają na lepsze poznawanie swojego ciała i kontroli nad nim. Aktywność ta kształtuje dwa wymiary wielorakiej inteligencji (według Howarda Gardnera) - kinestetycznej i muzycznej.

Zajęcia plastyczne

Aktywność plastyczna przejawiająca w różnych formach i technikach to nie tylko dobra zabawa dla maluszka, ale przede wszystkim rozwój psychomotoryczny oparty na koordynacji mózg - rączka, ale także rozwój zdolności artystycznych dziecka. Wytwory plastyczne stanowią dla dzieci jeden z najlepszych języków, którymi mogą komunikować się ze światem i opisywać go. Poprzez różnorodne prace plastyczne takie jak: rysunek, malowanie farbami za pomocą pędzli, palców rąk, stóp, wyklejanie, wydzieranki, wycinanki, lepienie z ciastoliny, plasteliny dzieci mają możliwość przekazania swoich myśli i pomysłów dotyczących otaczającego świata. Prace wykonane przez dzieci wieszane są na wystawie oraz przekazywane są systematycznie rodzicom do archiwum rodzinnego.

Czas swobodnej zabawy

Czas swobodnej, kreatywnej zabawy dziecięcej to jedna z najważniejszych aktywności maluchów w naszej placówce. Przekonani jesteśmy o niezbędności i ważności takiego rodzaju zajęć, które pozwolą dzieciom na twórczą aktywność, pobudzą zmysły, a także pozwolą nauczycielom na rozpoznanie kierunku rozwojowego dzieci. Zabawki i sprzęty, które dobrane zostały ze szczególną troską, powalają dzieciom na zabawę zgodną z ich potrzebami i pragnieniami, ale przede wszystkim kształtują ich rozwój psychomotoryczny. Przestrzeń urządzona jest tak, aby dzieci z łatwością, bez pomocy dorosłych sięgać mogły po zabawkę, która właśnie przykuwa ich uwagę. Po zabawie dzieci uczestniczą w porządkowaniu zabawek. Zabawa swobodna to czas, gdy nauczyciel jest obserwatorem, w razie potrzeby pomocnikiem dziecka - to twórczy maluch pokazuje zabawą jakie są jego osiągnięcia rozwojowe, ma szansę na wypróbowanie siebie oraz środowiska go otaczającego.

Czas swobodnej zabawy ma na celu:
Stworzenie dzieciom możliwości na wyrażenie siebie przez zabawę, rozładowanie lęków i negatywnych emocji;
Stymulację rozwoju psychomotorycznego;
Dzięki zabawie różnorodnymi zabawkami i przedmiotami dzieci mają okazję poznawania kształtów, kolorów, struktur i rozwijania zmysłów dotyku i wzroku;
Dzieci w czasie zabawy uspołeczniają się, mają szansę na współpracę z innymi dziećmi, obserwację ich zabawy, uczą się dzielenia z innymi, szanowania własnych praw i praw innych jednostek;
Swobodna zabawa stymuluje rozwój poznawczy dziecka - poprzez ćwiczenie koordynacji ruchowej, uwagi, pamięć;
Swobodna zabawa pozwala na szeroki rozwój kreatywności i twórczego myślenia.
 

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball