PORADNIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU

Przeprowadzamy diagnozę nozologiczną i funkcjonalną dzieci i młodzieży, dotyczącą:
 • opóźnienia rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku 0-3 lat;
 • zaburzeń poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży (m. in. dysleksja, trudności w nauce, fobie, fobie społeczne, tiki i inne trudności lękowe, ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, uzależnienia);
 • całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. autyzm dziecięcy; zespół Aspergera);
W skład zespołu diagnostycznego wchodzą: psychiatra, psycholog kliniczny, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta SI, fizjoterapeuta.
 
 
 
       OFERUJEMY:
 
Terapia Indywidualna:
 • terapia psychologiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia NDT-Bobath
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • psychoterapia dzieci
 
Terapia grupowa:
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Trening Komunikacyjny
 • grupy wsparcia dla rodziców
 

Realizujemy również kompleksowe zajęcia w oparciu o posiadaną opinię wczesnego wpomagania rozwoju i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball