Nasza szkoła


Chcemy, aby nasza szkoła była miejscem, do którego dzieci przychodzą z radością i uśmiechem, dlatego
UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY ZAPEWNIAMY: 

• Zajęcia z doświadczoną, pełną pasji i energii kadrą
• Możliwość korzystania ze świetlicy od godz 6.30-18.00
• Zajęcia z języka angielskiego pięć razy w tygodniu
• Zajęcia z drugiego języka obcego - hiszpański/niemiecki - (począwszy od I klasy) dwa razy w tygodniu
• Język migowy – 1 godz. tygodniowo
• Autorski program nauczania matematyki od klasy I do VIII
• Rozszerzony program nauczania z wybranych przedmiotów od klasy IV
• Zajęcia z wychowania fizycznego 3-5 razy w tygodniu (w tym basen, jazda na nartach, tenis, gimnastyka korekcyjna)
• Indywidualna ścieżka rozwoju. Wsparcie mentora dla dzieci szczególnie uzdolnionych
• Klasy do 20 osób
• Stałą opiekę logopedy, pedagoga szkolnego, terapeuty SI, psychologa
• Szeroki zakres zajęć specjalistycznych i terapeutycznych, realizujących zalecenia w ramach orzeczeń o kształceniu specjalnym (logopedyczne, fizjoterapia/rehabilitacja, biofeedback, metoda Tomatisa, integracja sensoryczna, psychologiczne, pedagogiczne), zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
• Ocenianie kształtujące
• Możliwość odrabiania zadań domowych w szkole pod okiem nauczyciela oraz prowadzenie zajęć reedukacyjnych
• Organizację wycieczek, białej i zielonej szkoły oraz zajęć w plenerze
• Naukę przez doświadczenie, eksperymentowanie, projekty oraz metody efektywnego uczenia się
• Spotkania z teatrem, sztuką, ciekawymi ludźmi
• Zajęcia twórczości i koła zainteresowań dostosowane do wieku dziecka
• Organizację ciekawych grupowych zajęć dodatkowych w ramach czesnego, oprócz językowych i ruchowych: artystyczne, kulinarne, teatralne, logopedia, warsztaty młodego odkrywcy elementy robotyki, programowanie, szachy, taniec towarzyski/ludowy,rytmika, karate,ortozabawa
• Sale wyposażone w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, pomoce naukowe i dydaktyczne
• Możliwość spożywania posiłków w szkole: śniadania, obiadu i podwieczorku
• Możliwość zorganizowania dodatkowych, indywidualnych płatnych zajęć, np. lekcji gry na instrumencie, wokalnych, terapii logopedycznej, terapii SI
• Możliwość ubezpieczenia dzieci od NNW (usługa dodatkowo płatna)
• Rozwijanie uzdolnień dzieci i naukę na wysokim poziomie oraz coroczne badanie kompetencji
• Ścisłą współpracę w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych z rodzicami
• Opiekę wakacyjną/feryjną z licznymi atrakcjami, zajęciami i wyjazdami
• Solidne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 
Współpracujemy z ośrodkami naukowymi w celu wdrażania najnowocześniejszych metod pracy, m.in. rozwijania myślenia matematycznego
i informatycznego oraz nowatorskich metod terapeutycznych.


Głównym założeniem naszej szkoły jest przestrzeganie zasad, które leżą u podstaw kształtowania młodego człowieka i przygotowania go do odnoszenia sukcesów - w nauce i w życiu. Są to:
• dążenie do celu,
• wiara we własne siły i możliwości,
• organizacja swoich działań i zarządzanie czasem,
• współpraca z innymi,
• tolerancja,
• przestrzeganie zasad,
• szacunek dla innych.
 
Działając w oparciu o Teorię Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera rozwijamy talenty i pasje naszych uczniów. Nauczyciele naszej szkoły wskazują uczniom, jak wykorzystać drzemiące w nich zdolności, energię, wyobraźnię, ciekawość i naturalną spontaniczność.

Razem z rodzicami chcemy wspierać każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej i kształtowaniu osobowości. Pragniemy wzmacniać jego kreatywność, komunikację, umiejętność współpracy w grupie oraz indywidualne możliwości intelektualne. Nasza szkoła jest placówką otwartą na nowe wyzwania i wartościowe nurty w edukacji zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
 
Szczegółowe informacje w zakładce oferta, aktualności i harmonogram dnia
 
LOK - uj w przyszłość!!!

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball