Oferta


Oferujemy:
1. W pakiecie podstawowym:

- język angielski - 5 godz. tyg.
- drugi język - hiszpański/niemiecki - 2 godz. tyg.
- język migowy - 1 godz. tyg.
- zajęcia rozwijające - wykraczające poza podstawę programową
- szachy 
- basen 
- 2 godz. tyg. zajęcia twórczości, dodatkowe zajęcia edukacyjne, rozwijające, teatralne, wokalne 
- szeroki zakres zajęć specjalistycznych, terapeutycznych, realizujących zalecenia w ramach orzeczeń o kształceniu specjalnym (logopedyczne, fizjoterapia/rehabilitacja, biofeedback, metoda Tomatisa, integracja sensoryczna, psychologiczne, pedagogiczne)
- zajęcia wyrównawcze
- świetlicę do godz.15.00

2. W pakiecie całodniowym:
- karate
- język niemiecki 
- francuski
- rosyjski 
- naukę programowania
- naukę gry na instrumentach 
- zespół taneczno-wokalny
- możliwość organizacji zajęć dodatkowych według potrzeb dzieci/rodziców
- zajęcia wokalne indywidualne/grupowe/chór
- świetlicę w godz. od 6.30 – 18.00

W ramach czesnego:
Realizacja programu autorskiego opartego na podstawie MEN.
Rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5 godzin w tygodniu).
Nowatorskie podejście do nauki.
Uczestnictwo w wybranych kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych.
Opieka nad uczniami w godz. 6.30-15.00.
Zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne, wyrównawcze dostosowane do potrzeb dzieci.

Poza czesnym:
Zielone/białe szkoły.
Wycieczki, wyjazdy.
Ubezpieczenie.
Zajęcia dodatkowe - jeśli nie są w pakiecie całodniowym.
Świetlica - jeśli nie jest w pakiecie całodniowym.
 
Szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godz.6.30-18.00

Opłaty za szkołę:

1. Pakiet podstawowy – 350zł/miesiąc
2. Pakiet całodniowy – 500 zł/miesiąc
3. Dodatkowa godz. świetlicy w pakiecie podstawowym – 1zł/godz.
4. Jednorazowa opłata wpisowa – 350 zł.
5. Czesne dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 200 zł/miesięcznie.
6. Zniżki dla rodzeństwa.

 

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball