Harmonogram dnia

• 6:30-8:00 schodzenie się dzieci do placówki, zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań, służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy rozwijające np. plastyczne, techniczne, muzyczne

• 8:00-8:45 zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, ćwiczenia motoryki dużej i małej), zabawy ruchowe

• 8:45-9:00 czynności higieniczno- organizacyjne przed śniadaniem

• 9:00-9:30 śniadanie

• 9:30-10:00 zajęcia dydaktyczne według miesięcznych planów pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych

• 10:00-10:30 zajęcia muzyczno-rytmiczne, język angielski, zajęcia z logopedą stymulujące rozwój mowy, zajęcia z pedagogiem specjalnym z wykorzystaniem elementów metod: Metoda
Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda Knillów, metody stymulacji polisensorycznej według tygodniowego rozkładu zajęć dodatkowych

• 10:30-10:45 drugie śniadanie

• 10:45-11:00 czynności opiekuńcze, samoobsługowe w toalecie, w szatni przed pobytem na świeżym powietrzu

• 11:00-12:00 pobyt na świeżym powietrzu: spacery, zabawy dowolne na placu zabaw, zabawy ruchowe

• 12:00-12:30 czynności higieniczno-organizacyjne, przygotowanie do obiadu

• 12:30-13:00 obiad

• 13:00-14:45 sen w grupie żłobkowej, leżakowanie w grupie przedszkolnej

• 14:45-15:00 przygotowanie do podwieczorku

• 15:00-15:30 podwieczorek

• 15:30-17:30 praca indywidualna z dziećmi, gry towarzyskie, układanie puzzli przy stolikach, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, zabawy muzyczno- ruchowe, nauka nowych czynności, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.

Przywiązujemy ogromną wagę do naszego planu dnia. Dzieci potrzebują rytuałów, powtarzalności, to daje im poczucie bezpieczeństwa. Z tego powodu wszystko w naszej placówce odbywa się regularnie, o tych samych godzinach każdego dnia. Bardzo ważną częścią życia dziecka jest odpoczynek i sen, stąd dzieci śpią codziennie w tych samych godzinach. Posiadamy atestowane, bezpieczne łóżeczka dla naszych maluchów z grupy żłobkowej oraz atestowane, plastikowe leżaczki dla dzieci z grupy przedszkolnej. W czasie snu dzieci w pomieszczeniu znajduje się opiekunka, która czuwa nad ich snem i bezpieczeństwem. Średni czas snu wynosi 1,5 godziny.

Ostatnio dodane zdjęcia

Kontakt

tel. 730 832 727
email: bambini.za@wp.pl

Adres pocztowy:
ul. Konopnickiej 36
23-400 Biłgoraj
BAMBINI Żłobek & Przedszkole
wykonanie eball